Kontaktné údaje

Obchodné meno: Tomáš Královič
IČO: 47 951 613
DIČ: 1086114700
(neplatca DPH)

Fakturačná adresa: Lúčna 1, 900 31 Stupava
Číslo účtu: 5025680674/0900
IBAN: SK6509000000005025680674

Kontaktná osoba: Tomáš Královič
Mobil: 0944 544 611
E-mail: info@pejko.sk

Tomáš Královič

info@pejkoshop.sk